Alben aus 2006 (Freitag)

Aus 2006 (Freitag) gibt es 4.803 Fotos in 29 Alben (≈ 165,62 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.922 Fotos in 922 Alben aus 17 Jahren (≈ 146,34 Bilder/Album & ≈ 54,24 Alben/Jahr).