Alben aus 2009 (Freitag)

Aus 2009 (Freitag) gibt es 4.195 Fotos in 38 Alben (≈ 110,39 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.147 Fotos in 922 Alben aus 17 Jahren (≈ 145,50 Bilder/Album & ≈ 54,24 Alben/Jahr).