Alben aus 2010 (Freitag)

Aus 2010 (Freitag) gibt es 2.218 Fotos in 22 Alben (≈ 100,82 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 137.905 Fotos in 939 Alben aus 17 Jahren (≈ 146,86 Bilder/Album & ≈ 55,24 Alben/Jahr).