Alben aus 2018 (Freitag)

Aus 2018 (Freitag) gibt es 1.050 Fotos in 8 Alben (≈ 131,25 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 137.905 Fotos in 939 Alben aus 17 Jahren (≈ 146,86 Bilder/Album & ≈ 55,24 Alben/Jahr).