Alben aus 2007 (Freitag)

Aus 2007 (Freitag) gibt es 6.163 Fotos in 33 Alben (≈ 186,76 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.217 Fotos in 709 Alben aus 16 Jahren (≈ 189,30 Bilder/Album & ≈ 44,31 Alben/Jahr).