Alben aus 2015 (Freitag)

Aus 2015 (Freitag) gibt es 1.666 Fotos in 12 Alben (≈ 138,83 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.217 Fotos in 709 Alben aus 16 Jahren (≈ 189,30 Bilder/Album & ≈ 44,31 Alben/Jahr).