Alben aus 2019 (Freitag)

Aus 2019 (Freitag) gibt es 790 Fotos in 6 Alben (≈ 131,67 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 131.888 Fotos in 709 Alben aus 14 Jahren (≈ 186,02 Bilder/Album & ≈ 50,64 Alben/Jahr).