Alben aus 2019 (Freitag)

Aus 2019 (Freitag) gibt es 790 Fotos in 6 Alben (≈ 131,67 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.219 Fotos in 709 Alben aus 15 Jahren (≈ 189,31 Bilder/Album & ≈ 47,27 Alben/Jahr).