Alben aus 2020 (Freitag)

Aus 2020 (Freitag) gibt es 351 Fotos in 2 Alben (≈ 175,50 Bilder/Album).
Insgesamt gibt es 134.217 Fotos in 709 Alben aus 15 Jahren (≈ 189,30 Bilder/Album & ≈ 47,27 Alben/Jahr).